22.12.19 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

24.12.19 kl. 11:00 Julbön

29.12.19 kl. 16:00 Templets julfest

Ingen gudstjänst kl. 11!

Nylandsgatan 40, Helsingfors

02.01.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

05.01.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

09.01.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

12.01.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

16.01.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

19.01.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

23.01.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

26.01.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

30.01.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

02.02.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

06.02.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

09.02.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

13.02.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

16.02.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

20.02.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

23.02.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

27.02.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

01.03.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

05.03.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

08.03.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

12.03.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

15.03.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

19.03.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

22.03.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

26.03.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

29.03.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

02.04.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

05.04.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

09.04.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

12.04.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

16.04.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

19.04.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

23.04.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

26.04.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

30.04.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

03.05.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

07.05.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

10.05.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

14.05.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

17.05.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

21.05.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

24.05.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

28.05.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

31.05.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

04.06.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

07.06.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

11.06.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

14.06.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

18.06.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

21.06.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

25.06.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

28.06.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

02.07.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

05.07.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

09.07.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

12.07.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

16.07.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

19.07.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

23.07.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

26.07.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

30.07.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

02.08.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

06.08.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

09.08.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

13.08.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

16.08.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

20.08.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

23.08.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

27.08.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

30.08.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

03.09.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

06.09.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

10.09.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

13.09.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

17.09.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

20.09.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

24.09.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

27.09.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

01.10.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

04.10.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

08.10.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

11.10.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

15.10.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

18.10.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

22.10.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

25.10.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

29.10.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

01.11.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

05.11.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

08.11.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

12.11.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

15.11.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

19.11.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

22.11.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

26.11.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

29.11.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

03.12.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

06.12.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

10.12.20 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

13.12.20 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors