torsdag 30.11 kl. 13:00 Torsdagsträffen

Nylandsgatan 40, Helsingfors

söndag 3.12 kl. 11:00 Gudstjänst

1 advent
Tema: Förlåtelse

Nylandsgatan 40, Helsingfors

tisdag 5.12 kl. 16:00 Stick Café

Nylandsgatan 40, Helsingfors

onsdag 6.12 kl. 14:00 Självständighetsdagens fest

Piano: Ingar Hokkanen
Violin Siri & Ester Sundström
Deklamation Maarit Vuollet & Lisbeth Giljam
Sång: Jukka Salmi
Festtal: Sari Tanus
Templets hornmusikkår
Unison sång
Fritt inträde
Servering

VÄLKOMMEN!

lördag 9.12 kl. 15:00 Kom och sjung julsånger med scouterna

Välkommen och sjunga julsånger med Tempelscouterna

Nylandsgatan 40

söndag 10.12 Ingen Gudstjänst!

Nylandsgatan 40, Helsingfors

tisdag 12.12 kl. 16:00 Stick Café

Nylandsgatan 40, Helsingfors

söndag 17.12 kl. 11:00 Gudstjänst

Nylandsgatan 40, Helsingfors

torsdag 28.12 Julfest 17.00